Showroom Hải Linh tiếp tục cập nhật Báo giá sen vòi Viglacera mới nhất trên trang showroomviglacera.vn để quý khách hàng thuận tiện tham khảo khi có nhu cầu mua vòi chậu, vòi rửa bát, sen tắm cây, sen tắm thường,… của thương hiệu thiết bị vệ sinh Viglacera.

BẢNG BÁO GIÁ SEN VÒI VIGLACERA THÁNG 4/2018

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2018

STT

 

PHÂN LOẠI

 

MÃ SẢN PHẨM

 

GIÁ BÁN

 

HÌNH ẢNH

 

1

 

Vòi chậu Viglacera

 

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH MỘT LỖ VG102

 

Giá: 580.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH MỘT LỖ VG101

 

Giá: 620.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH MỘT LỖ VG118

 

Giá: 1.105.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH MỘT LỖ VG120

 

Giá: 2.322.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH MỘT LỖ VG1211

 

Giá: 2.650.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH MỘT LỖ VG1212

 

Giá: 2.700.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU CẢM ỨNG NÓNG LẠNH VG1030

 

Giá: 3.117.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU CẢM ỨNG NÓNG LẠNH VG1032

 

Giá: Liên hệ VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU CẢM ỨNG NÓNG LẠNH VG1028

 

Giá: 2.894.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH MỘT LỖ VG130 

 

Giá: 2.570.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH MỘT LỖ VG126

 

Giá: Liên hệ VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH MỘT LỖ VG125

 

Giá: Liên hệ VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH MỘT LỖ VG124

 

Giá: 3.200.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU CẢM ỨNG NÓNG LẠNH VG1023

 

Giá: 4.220.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 1 LỖ VG112

 

Giá: 1.030.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 1 LỖ VG32

 

Giá: 852.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 1 LỖ VG122

 

Giá: 1.850.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 3 LỖ VG316

 

Giá: 910.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 3 LỖ VG315

 

Giá: 952.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 3 LỖ VG314

 

Giá: 884.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 3 LỖ VG368

 

Giá: 990.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 3 LỖ VG302

 

Giá: 850.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH VG301

 

Giá: 807.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU MỘT ĐƯỜNG NƯỚC VG107

 

Giá: 472.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU MỘT ĐƯỜNG NƯỚC VG106

 

Giá: 454.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH MỘT LỖ VG111

 

Giá: 947.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH MỘT LỖ VG104

 

Giá: 620.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH MỘT LỖ VG114

 

Giá: 807.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH MỘT LỖ VG168

 

Giá: 773.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

Vòi chậu nóng lạnh 1 lỗ VG119

 

Giá: 1.071.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 1 LỖ VSD1012

 

Giá: 980.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CẢM ỨNG NÓNG LẠNH VG1023M

 

Giá: Liên hệ VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 1 LỖ VSD112

 

Giá: 1.142.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU CẢM ỨNG NÓNG LẠNH VG1028M

 

Giá: 3.765.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU VIGLACERA 1 LỖ VG140X

 

Giá: 2.495.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 3 LỖ VTX2011P

 

Giá: Liên hệ VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 3 LỖ VTX2011C

 

Giá: Liên hệ VND

 

Giá: Liên hệ VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CH��U 1 ĐƯỜNG LẠNH TAY VẶN 90 VTX2013

 

Giá: 462.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU 3 LỖ NÓNG LẠNH VTX2011

 

Giá: 962.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU 1 LỖ NÓNG LẠNH VTX201

 

Giá: 644.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI RỬA BÁT GẮN TƯỜNG NÓNG LẠNH VSD7011

 

Giá: Liên hệ VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU LIỀN SEN NÓNG LẠNH VG326

 

Giá: 1.053.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU 1 ĐƯỜNG LẠNH VSD108

 

Giá: 481.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU 1 ĐƯỜNG LẠNH VSD107

 

Giá: 454.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 3LỖ VSD304

 

Giá: 980.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 1 LỖ VSD104

 

Giá: 650.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 3 LỖ VSD303

 

Giá: 690.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 1 LỖ VSD103=’font-family:>

Giá: Liên hệ VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH LỖ VSD301

 

Giá: 810.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 1 LỖ VSD1011

 

Giá: 630.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH 3 LỖ VSD302

 

Giá: 850.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH VIGLACERA VG143

 

Giá: Liên hệ VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

VÒI CHẬU NÓNG LẠNH VIGLACERA VG143.1

 

Giá: 2.113.000 VND

 

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

Do đặc thù sản phẩm mời quý bạn đọc liên hệ hotline 024 38 58 66 55 – 0968 12 17 17 để nhận được báo giá chi tiết trong thời gian sớm nhất.

Giá sen vòi Viglacera tháng 3/2018 có biến động không?

Tháng 3/2018 giá sen vòi Viglacera tại Showroom Hải Linh không có nhiều biến động lớn do chúng tôi vẫn áp dụng chương trình bình ổn giá nhằm đảm bảo tối đa quền lợi cho khách hàng.

Báo giá sen vòi Viglacera 4/2018 mới nhất tại Showroom Hải Linh

Đồng thời bắt đầu từ tháng 3/2018 Showroom Hải Linh áp dụng chương trình khuyến mại shock khi mua bồn cầu V45 tặng ngay combo quà tặng trị giá 888.000 VND. Bên cạnh đó chúng tôi tiếp tục áp dụng chương trình tặng quà khủng ngay khi mua các sản phẩm thiết bị vệ sinh Viglacera như sau:

–         Mua bồn cầu Viglacera V51 giá 4,960,000đ, tặng chậu chân Vi50, xịt XP5 trị giá 1,458,000 đ

–         Mua bồn cầu Viglacera V38giá 3.200.000 đồng tặng ngay Xịt XP5 và chậu chân Vi50 giá 1.458.000 đồng.

–         Mua bồn cầu Viglacera V35 giá 3,490,000đ, tặng chậu chân Vi5, xịt XP6 trị giá 916,000 đ

Mua bồn cầu Viglacera tặng chậu rửa Viglacera + Vòi xịt

 

Showroom Hải Linh – đại lý thiết bị vệ sinh Viglacera giá rẻ số 1 Hà Nội

Showroom Hải Linh là đại lý phân phối thiết bị vệ sinh Viglacera trong đó chủ yếu là sen vòi Viglacera chính hãng nên có giá bán rẻ hơn rất nhiều so với các đại lý nhỏ lẻ trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời khi đến với Showroom Hải Linh khách hàng sẽ được đảm bảo những quyền lợi tối ưu nhất như sau:

+ Dịch vụ tư vấn miễn phí, chăm sóc khách hàng 24/7

+ Cam kết sản phẩm 100% chính hãng, chất lượng cao cấp.

+ Giá ưu đãi nhất, rẻ nhất thị trường, tiết kiệm chi phí tối đa cho khách hàng.

+ Miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội, hỗ trợ vận chuyển khu vực ngoại thành.

+ Hỗ trợ đổi trả sản phẩm theo quy định.

+ Bảo hành sản phẩm rõ ràng, uy tín và lâu dài. 

Showroom Hải Linh với hơn 10 năm kinh nghiệm cung cấp thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát Viglacera luôn là địa chỉ tin cậy của người tiêu dùng Việt. Chúng tôi đưa đến tay khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đa dạng, bắt kịp xu hướng nội thất mới nhất. Khách hàng khi đến với Showroom Hải Linh luôn hài lòng nhờ chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu.

Showroom Hải Linh – địa điểm mua sắm thiết bị vệ sinh Viglacera lý tưởng của người Việt!